gọi vốn

  1. thoikhong159

    Others Top 10 dự án gọi vốn trong tuần vừa qua

    🔺Halborn: $90M 🔺Travel Coin: $35M 🔺Zebedee: $35M Halborn dự án làm về bảo mật blockchain vừa gọi vốn thành công vòng series A với tổng số tiền $90 triệu đô. Công ty này có mối liên hệ sau với sàn Coinbase, blockchain Solana, Ava Labs và đội ngũ phát triển của Avalanche

Most discussed of week

Most discussed of week