gard

  1. ddenden123

    HashGard - Ko ICO , đang phân bố coin qua airdrop

    HashGard được xem như Wanchain thứ 2 . Founder là giám đốc quản lý chiến lược của Fenbushi Capital, đối tác quản lý của BKFund , đã phục vụ cho các công ty công nghệ cao như HKUST, Huawei và ZTE, v.v. Fenbushi Capital là một trong những qũy đầu tư rất lớn, uy tín trên thị trường. Để tham gia...
Back
Top Bottom