fxce

  1. K

    Tổng giải 23.000$ - AXI Pro Trader Quest 2023 trên FXCE Arena

    Hãy quay trở lại với FXCE và Axi trong một cuộc tranh tài tuy ngắn nhưng hứa hẹn đầy kịch tính. Cuộc thi với vô vàn giải thưởng từ chính đến phụ, có thi là có cơ hội nhận thưởng, tại sao không? Trading Contest - AXI Pro Trader Quest 2023 Điều Kiện Tham Gia Axi Pro Trader Quest 2023 Loại tài...
  2. K

    Hỗ trợ Code EA Forex miễn phí - Một developer kèm một trader

    Như tiêu đề, sắp tới FXCE sẽ có chương trình hỗ trợ code EA Forex miễn phí cho tất cả mọi người. Đội ngũ chuyên gia sẽ hướng dẫn trực tiếp và cụ thể từng bước để bạn có thể tự tạo một EA cho riêng mình. Lần đầu tiên, trader có thể phát triển EA dựa trên hệ thống giao dịch có sẵn mà không đòi...

Most viewed of week

Most discussed of week

Most viewed of week

Most discussed of week

Back
Top Bottom