future

  1. TrangThanhTung

    News CoinEx ra mắt 10 thị trường Futures và khởi chạy chương trình thi đấu xếp hạng PNL Futures

    Để đáp ứng nhu cầu giao dịch Futures của nhiều người dùng và để đáp lại sự hỗ trợ của người dùng đối với CoinEx, CoinEx đã ra mắt 10 thị trường Futures vào ngày 27 tháng 2 năm 2023 và khởi chạy thi đấu xếp hạng PNL của CoinEx vào ngày 28 tháng 2. Người dùng có thể giao dịch trong thị trường...
Back
Top Bottom