forum

  1. T

    Find Person Tìm người hợp tác làm website forum

    Mình có ý tưởng làm website dạng forum chủ đề học thuật (forum quốc tế, chỉ hướng tới thành viên nước ngoài). Cơ bản đã build xong. Code mình đã thuê người làm. Cần tìm 1 bạn có quan tâm và có mong muốn làm cùng hợp tác lâu dài. Mình cần bạn đạt được các tiêu chí như sau: - Proactive, có nhiều...

Most viewed of week

Most discussed of week

Most viewed of week

Most discussed of week