flc

  1. Ads MMO

    Hình NFT ông Trịnh Văn Quyết được bán với giá gần 17.000 USD

    Nhiều hình ảnh ông Trịnh Văn Quyết, cựu chủ tịch FLC, được bán dưới dạng NFT trên nền tảng OpenSea với giá hàng nghìn USD. Trên nền tảng giao dịch OpenSea, chủ sở hữu có tên AFENFT đã tạo ra NFT có hình cựu chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết. Bức hình này được bán với giá 5 ETH, tương đương gần...

Most discussed of week

Most discussed of week