#fb; #030; #disabled; #ineligible

  1. HMASELLER

    Buy Bro nào gỡ được Facebook lỗi Disabled - Ineligible (030) giúp mình!

    Xin phép Admin, Mod. Nếu có post không đúng room thì di chuyển giúp mình (Lâu rồi không đọc rules) Như tiêu đề: Mình có tài khoản Facebook bị khóa muốn lấy lại (Chính chủ). Hiện trạng như sau: đăng nhập vào hiện lên thông báo: Your account has been disabled For more information, or if you...
Back
Top Bottom