faq schema

  1. T

    Discuss Cách tạo FAQ Schema trên website hỗ trợ SEO

    Hiện tại thì Google đang triển khai dữ liệu có cấu trúc dạng các câu hỏi thường gặp. Hẳn chúng ta đã gặp khá nhiều và thường Google Featured Snippet hay hiển thị các dạng FAQ với tên gọi A Frequently Asked Question (FAQ). FAQ Schema hay FAQPage là dữ liệu có cấu trúc (Schema markup) dành cho...
Top