deepfake

  1. H

    Find Person [sell]Phần Mềm Clone Giọng Nói Bất Kỳ Ai

    Chào các bạn! mình có tạo ra một phần mềm có thể clone được tất cả giọng nói. Bạn nào quan tâm có thể inbox ạ Tại sao bạn nên sử dụng Phần Mềm Clone Giọng Nói? Kinh doanh dễ dàng: Bạn có thể dùng phần mềm này để tạo ra giọng nói của những người nổi tiếng, sau đó bán các mẫu giọng cho khách...
  2. Ads MMO

    News Dùng deepfake Elon Musk để lừa tiền số

    Kẻ lừa đảo tạo một sàn giao dịch tiền số, dùng video deepfake những người nổi tiếng như Elon Musk để quảng bá và đánh lừa người dùng. Theo Bleeping Computer, kẻ gian tạo một sàn tiền điện tử có tên BitVex và nói rằng người dùng có thể gửi tiền số để thu về 30% lợi nhuận mỗi ngày, thậm chí có...

Most discussed of week

Most discussed of week

Back
Top Bottom