coin sĩ

  1. dang91173

    Bitcoin Chuyện vui: Do Kwon không dám bỏ tiền túi ra để cứu LUNA nhưng anh em VN vẫn hào hứng bỏ tiền ra cứu

    Đây là chuyện vui đầu tuần để chúng ta cùng bàn luận thôi nhé anh em. Mặc dù chủ nhân của đồng coin LUNA (Terra) vẫn đang mập mờ về số Bitcoin dự trữ của dự án để cứu LUNA khi đã liên tục dò đáy. Không ai biết số tiền này đã đi về đâu hay đã làm gì để cứu LUNA hay Do Kwon đã phó mặc nó cho "trời...