chuyên gia crypto

  1. thoikhong159

    News Thiếu hụt chuyên gia crypto tại các cơ quan quản lý

    Liên minh Châu Âu thừa nhận họ đang đối mặt với tình trạng thiếu nhân lực cốt cán để thực thi việc áp dụng các quy tắc mới cho ngành công nghiệp crypto. Cơ quan Ngân hàng Châu Âu (EBA) lo lắng về khả năng đáp ứng các quy định mới về crypto sẽ có hiệu lực vào năm 2025, với việc thiếu hụt...

Most viewed of week

Most discussed of week

Most viewed of week

Most discussed of week

Back
Top Bottom