chỉnh sửa web

  1. thanhtung2010

    Service Nhận thiết kế/lập trình website - Clone web (wordpress - HTML - Nuxt js - Next js)

    Chào các bạn, đầu tiên các bạn đọc kĩ rules trước khi sử dụng dịch vụ của mình nhé: https://mmo4me.com/threads/noi-quy-khi-kinh-doanh-dich-vu-website-software-tools.341617/ Các website giới thiệu công ty, giới thiệu sản phẩm, tin tức ...: (Wordpress): 5.000.000 VNĐ (Bao gồm Host cho 1 năm) Các...
  2. thanhtung2010

    Software & Tools Thiết kế website theo yêu cầu - Clone web - wordpress - Nuxt js - Next js

    Chào các bạn, đầu tiên các bạn đọc kĩ rules trước khi sử dụng dịch vụ của mình nhé: https://mmo4me.com/threads/noi-quy-khi-kinh-doanh-dich-vu-website-software-tools.341617/ **** Bên mình nhận tất cả các bước thiết kế Website từ đơn giản tới phức tạp *** ---- Thiết kế WEB trên Photoshop. ----...

Most viewed of week

Most discussed of week

Most viewed of week

Most discussed of week

Back
Top Bottom