chinadan

  1. Ads MMO

    News Hacker rao bán dữ liệu 'hàng tỷ người dân Trung Quốc'

    Hacker tuyên bố lấy được thông tin của hàng tỷ người dùng Trung Quốc từ cơ quan cảnh sát và rao giá 200.000 USD. Bài rao được một thành viên tên ChinaDan đăng trên diễn đàn chuyên mua bán dữ liệu hôm 30/6, nhưng chỉ được chú ý mới đây khi nhiều người nổi tiếng trong giới công nghệ chia sẻ. Theo...

Most discussed of week

Most discussed of week

Back