champions league

  1. T

    Allianz Arena được thắp sáng bằng màu cam - Biểu tượng chống bạo lực đối với phụ nữ

    Như năm ngoái, Allianz Arena sẽ lại được thắp sáng bằng màu cam rực rỡ vào ngày 25 tháng 11 như một “tín hiệu” chống lại bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái. FC Bayern do đó đang ủng hộ chiến dịch “Zonta nói KHÔNG”. Đặc biệt là trong thời điểm phải đối mặt khó khăn chống lại coronavirus, việc...

Most viewed of week

Most discussed of week

Most viewed of week

Most discussed of week