buy pp

  1. Chungti196

    Buy Buy 300Pp rate 21.5-22 (sai rules)

    như title ai bán liên hệ FB nha.gd trung gian thoải mái. rate tùy theo số lượng :D Liên hệ FB : https://www.facebook.com/chung.ti.196 sđt 01632056837
  2. tantai2016

    Buy [ BUY ] 1000 PP VN rate 21,3 - VCB

    Như tiêu đề mình cần mua 50 -100 200-> 400 pp vn verifed hằng ngày rate 21,3 lần đầu giao dịch thì yêu cầu nguồn sạch, teamview giao dịch, sent theo memo mình ghi (gửi ảnh check nguồn, hoặc teamview giao dịch, chuyển theo note mình soạn. scamer đi chỗ khác giùm!) còn quen thì khỏi. cứ pm và cf...

Most viewed of week

Most viewed of week

Back
Top Bottom