bot trade

  1. sangnt0903

    New NITU AI - Bot trade kết hợp trade-to-earn và NFT mining - Dễ chơi, sinh lời và nhận token hàng ngày

    Giới thiệu đến anh em một bot trade kiếm tiền và nhận token hàng ngày 1. Tổng quan - Thể loại bot trade spot trên binance kết hợp to-earn token và NFT mining token - Có thể trade miễn phí hoặc đầu tư NFT và token - ưu điểm: đội dev không sở hữu token, toàn bộ token phải trade hoặc đào bằng NFT...
  2. N

    Tool trade coin

    Có tool hỗ trợ đắc lực cho trade altcoin . Theo dõi đc volume giao dịch theo từng giờ , tỉ lệ buy-sell update từng phút giúp trader nhận biết được dòng tiền đang chảy như thế nào, chuẩn bị update bot trade thì mọi người có quan tâm ko ạ . Ib e để biết thêm chi tiết
Back
Top Bottom