bloomberg

  1. thoikhong159

    News CZ kiện công ty con của Bloomberg về tội phỉ báng

    Giám đốc điều hành Binance – Changpeng Zhao (CZ) tuyên bố đã bị bôi nhọ trong một bài báo do nhà xuất bản tiếng Trung Businessweek ở Hồng Kông thực hiện và đã tiến hành đệ đơn kiện một công ty con của Bloomberg ở Hồng Kông. CZ đang theo đuổi một hành động pháp lý liên quan đến bài báo 6/7...

Most discussed of week

Most discussed of week