blockchain cuties universe

  1. TrangThanhTung

    News Game NFT: Blockchain Cuties Universe

    Trải qua một năm khó khăn, ngành công nghiệp blockchain đã có một khởi đầu tuyệt vời vào năm 2023. Theo báo cáo của DappRadar được công bố vào tháng 2, mặc dù DApp đã chứng kiến sự trì trệ một chút vào tháng 2 năm 2023, các trò chơi NFT vẫn là danh mục hàng đầu, chiếm 45.43% của tất cả các DApp...
Back
Top Bottom