bitcoin whale

  1. thoikhong159

    Bitcoin Ví cá voi non-exchange lớn nhất liên tục có dấu hiệu muốn xả BTC

    Sau khi chuyển hơn 15.500 BTC lên Coinbase vào hôm qua, hôm nay chiếc ví cá voi non-exchange lớn nhất thị trường vừa liên chuyển hơn 46.000 BTC chỉ trong hôm nay, qua đó rớt xuống vị trí 3 trong số các ví cá voi non-exchange lớn nhất trên thị trường. Ví này đã liên tục mua vào BTC kể từ giữa...

Most discussed of week

Most discussed of week

Back