bảo mật gamefi

  1. thoikhong159

    News GameFi và câu chuyện bảo mật vẫn còn là “vấn đề nan giải”

    Theo một công ty kiểm toán an ninh mạng, các dự án GameFi đang “ưu tiên lợi nhuận hơn việc bảo mật” và gây rủi ro lớn cho các dự án và người dùng. Các biện pháp an ninh “không đạt tiêu chuẩn” trong số các trò chơi crypto chơi để kiếm tiền (P2E) gây ra rủi ro lớn cho các dự án GameFi cũng như...

Most discussed of week

Most discussed of week