amtien

  1. B

    Paypal âm tiền

    Em mới bị âm trong paypal bởi chanh chấp chargeback ạ Mng cho em hỏi em có link 1 mastercard debit card và ngân hàng bidv thì có bị trừ tiền nếu xù nợ k ạ (Tk em âm 125$)

Most discussed of week

Most discussed of week

Back