10tydong

  1. huy_b1p_1012

    Journey Hành trình đầu tư đều đặn hàng tháng với mục tiêu lớn

    Xin chào tất cả mọi người, Mình tìm thấy chuyên mục này vào một ngày sáng sớm, và cũng muốn chia sẻ hành trình nhỏ của mình ở thời điểm hiện tại Lịch sử tham gia MMO Mình bước vào con đường MMO bằng PTC, lúc đó thì PTC vẫn có thể kiếm được tiền, mặc dù không nhiều Sau thời gian PTC thì mình có...
Back
Top Bottom