Search results

  1. uservn93

    Cho em hỏi vấn đề về offer payout !

    Khi e làm off có site báo : We only accept Primary Email Address of your Paypal account! Vậy e dùng mail add thêm ở pp được không nhỉ ! Đừng ai bảo thử rồi biết ! E muổn hỏi trước để xem có chiến site này được không ! Site khác e làm vẫn đc nhưng không có chữ kia :) Ae chia sẽ kinh...
Top