Search results

  1. tarken

    Cần 1 bạn newbie làm việc, công việc cực kì đơn giản

    TẠM NGƯNG Mình sắp tới test tut nên cần lấy nhiều Cookie từ gmail. Cần 1 bạn làm cái đó giúp mình. Mình sẽ cấp gmail và VPN cho bạn Vậy lấy cookie kiểu gì? Rất đơn giản, bạn chỉ cần dùng trình duyệt ẩn danh - > đăng nhập vào gmail -> Ấn F12 -> Reload lại trang và chọn NETWORK và chỉ vào thằng...
Top