Search results

 1. M

  Sell Done

  Như title, Ae cần pm nhé .
 2. M

  Buy done

  Như title . Ae cần inbox nhé .
 3. M

  Buy DONE

  Như title. Chỉ giao dịch với các bác có BH Thanks
 4. M

  Sell done

  Như title, ae nào cần inbox nhé .
 5. M

  Sell done

  Như title. Contact ae nhé .
 6. M

  Sell 2K Wex 22.7 - All bank

  Như title. bác nào cần Inbox nhé
 7. M

  Buy & Sell done

  Như title. bác nào cần inbox nhé .
 8. M

  Sell 2k wex rate 23.4 - All bank

  Như title. bác nào còn inbox e nhsa
 9. M

  Buy done

  Như title. bác nào xả inbox e nhé
 10. M

  Buy 4k USDT Rate 23.8 - All bank

  Rate như title, bro nào còn inbox e ạ
 11. M

  Buy 10k WEX 25 - 10k USDT 26.8 - ALL BANK ( đọc lại rules)

  Bác nào còn inbox nhé .
 12. M

  Buy 20k WEX - 24.6, 10k USDT 26.9 - TCB, VCB

  Rate như title, bác nào còn inbox e nhé
 13. M

  Buy 10K USDT rate 27.2 - All bank

  done .
 14. M

  Buy 10k WEX rate 23.9 ALL BANK

  như title. bác nào có inbox nhé .
 15. M

  Buy Buy 5k WEX 22.8 All bank (done)

  Như title. bác nào có xác nhận giúp e nhé :) Ưu tiên các bác có BH MMO, hoặc nhờ trung gian GD
 16. M

  Buy 30k WEX - Rate 22.9 - All bank

  Như title. bác nào có xác nhận giúp e nhé :) Ưu tiên các bác có BH MMO, hoặc nhờ trung gian GD
 17. M

  Buy 30k WEX - 22.8 - All bank

  Như title. bác nào có alo O1649O66789 Ưu tiên các bác có BH MMO, hoặc nhờ trung gian GD :)
Top