Search results

 1. KiSiEx

  Waiting for Answer Closed !

  Chúng tôi là dịch vụ mua bán, ko phải là sàn trade, các bạn giỏi tỉ giá, giỏi trade thì lên binance mà đặt lệnh chứ lại trade rình thì hay quá :))) Thôi đi đào cống tiếp :))
 2. KiSiEx

  Waiting for Answer Closed !

  Dọa chó vào góc tường thì chó nó căn lại thôi :)) Nói thẳng ra rutxu cũng chẳng có lỗi hệ thống j đâu, chẳng qua còn ngây thơ ko có kinh nghiệm mà thôi =)) Các trang exchange có thể auto bước thanh toán chứ cái tỉ gia usdt, pm .../vnđ làm j có auto, bank nào ở VN cũng cấp ? =))) Giống như thời...
 3. KiSiEx

  Warning fake: mmo4mme Phone 0397880292 lừa đảo

  Vãi, lâu nay đi xa không online được, có ng bảo mình mới biết, nó fake mình kìa. Lâu nay mình không cmt, không liên hệ bất cứ ai. Thì thoảng có khách là do họ quen, họ chỉ thao tác trên web chứ cũng ko liên hệ gì mình. A e cẩn thận =.=!
 4. KiSiEx

  Exchange [Buy] PM-22.72 BTC-270.9t ETH-7.01t LTC-2,415k [Sell] BTC-286.1t ETH-7.64t LTC-3,221k - VCB

  KiSiEx.com Mua Bán Trao Đổi BTC - ETH - USDT - PM - WEX Hệ thống hoàn toàn tự động - Nhanh chóng - 24/7 Đóng bảo hiểm $2000 - Giao dịch an toàn - Đảm bảo chất lượng Hãy Giao Dịch Tại Đây : KiSiEx.com CẬP NHẬT TỶ GIÁ : =====> BTC <===== [You Sell] : 270.9t VND [You Buy] : 286.1t VND =====>...
 5. KiSiEx

  Exchange [Buy] PM-22.72 BTC-270.9t ETH-7.01t LTC-2,415k [Sell] BTC-286.1t ETH-7.64t LTC-3,221k - VCB

  KiSiEx.com Mua Bán Trao Đổi BTC - ETH - USDT - PM - WEX Hệ thống hoàn toàn tự động - Nhanh chóng - 24/7 Đóng bảo hiểm $2000 - Giao dịch an toàn - Đảm bảo chất lượng Hãy Giao Dịch Tại Đây : KiSiEx.com CẬP NHẬT TỶ GIÁ : =====> BTC <===== [You Sell] : 181.4t VND [You Buy] : 191.6t VND =====>...
 6. KiSiEx

  Exchange [Buy] PM-22.72 BTC-270.9t ETH-7.01t LTC-2,415k [Sell] BTC-286.1t ETH-7.64t LTC-3,221k - VCB

  KiSiEx.com Mua Bán Trao Đổi BTC - ETH - USDT - PM - WEX Hệ thống hoàn toàn tự động - Nhanh chóng - 24/7 Đóng bảo hiểm $2000 - Giao dịch an toàn - Đảm bảo chất lượng Hãy Giao Dịch Tại Đây : KiSiEx.com CẬP NHẬT TỶ GIÁ : =====> BTC <===== [You Sell] : 170.6t VND [You Buy] : 180.2t VND =====>...
 7. KiSiEx

  Exchange [Buy] PM-22.72 BTC-270.9t ETH-7.01t LTC-2,415k [Sell] BTC-286.1t ETH-7.64t LTC-3,221k - VCB

  KiSiEx.com Mua Bán Trao Đổi BTC - ETH - USDT - PM - WEX Hệ thống hoàn toàn tự động - Nhanh chóng - 24/7 Đóng bảo hiểm $2000 - Giao dịch an toàn - Đảm bảo chất lượng Hãy Giao Dịch Tại Đây : KiSiEx.com CẬP NHẬT TỶ GIÁ : =====> BTC <===== [You Sell] : 135.7t VND [You Buy] : 143.3t VND =====>...
 8. KiSiEx

  Exchange [Buy] PM-22.72 BTC-270.9t ETH-7.01t LTC-2,415k [Sell] BTC-286.1t ETH-7.64t LTC-3,221k - VCB

  KiSiEx.com Mua Bán Trao Đổi BTC - ETH - USDT - PM - WEX Hệ thống hoàn toàn tự động - Nhanh chóng - 24/7 Đóng bảo hiểm $2000 - Giao dịch an toàn - Đảm bảo chất lượng Hãy Giao Dịch Tại Đây : KiSiEx.com CẬP NHẬT TỶ GIÁ : =====> BTC <===== [You Sell] : 131.9t VND [You Buy] : 139.4t VND =====>...
 9. KiSiEx

  Exchange [Buy] PM-22.72 BTC-270.9t ETH-7.01t LTC-2,415k [Sell] BTC-286.1t ETH-7.64t LTC-3,221k - VCB

  KiSiEx.com Mua Bán Trao Đổi BTC - ETH - USDT - PM - WEX Hệ thống hoàn toàn tự động - Nhanh chóng - 24/7 Đóng bảo hiểm $2000 - Giao dịch an toàn - Đảm bảo chất lượng Hãy Giao Dịch Tại Đây : KiSiEx.com CẬP NHẬT TỶ GIÁ : =====> BTC <===== [You Sell] : 127.3t VND [You Buy] : 134.5t VND =====>...
 10. KiSiEx

  Exchange [Buy] PM-22.72 BTC-270.9t ETH-7.01t LTC-2,415k [Sell] BTC-286.1t ETH-7.64t LTC-3,221k - VCB

  KiSiEx.com Mua Bán Trao Đổi BTC - ETH - USDT - PM - WEX Hệ thống hoàn toàn tự động - Nhanh chóng - 24/7 Đóng bảo hiểm $2000 - Giao dịch an toàn - Đảm bảo chất lượng Hãy Giao Dịch Tại Đây : KiSiEx.com CẬP NHẬT TỶ GIÁ : =====> BTC <===== [You Sell] : 124.2t VND [You Buy] : 131.2t VND =====>...
 11. KiSiEx

  Exchange [Buy] PM-22.72 BTC-270.9t ETH-7.01t LTC-2,415k [Sell] BTC-286.1t ETH-7.64t LTC-3,221k - VCB

  KiSiEx.com Mua Bán Trao Đổi BTC - ETH - USDT - PM - WEX Hệ thống hoàn toàn tự động - Nhanh chóng - 24/7 Đóng bảo hiểm $2000 - Giao dịch an toàn - Đảm bảo chất lượng Hãy Giao Dịch Tại Đây : KiSiEx.com CẬP NHẬT TỶ GIÁ : =====> BTC <===== [You Sell] : 123.7t VND [You Buy] : 130.6t VND =====>...
 12. KiSiEx

  Exchange [Buy] PM-22.72 BTC-270.9t ETH-7.01t LTC-2,415k [Sell] BTC-286.1t ETH-7.64t LTC-3,221k - VCB

  KiSiEx.com Mua Bán Trao Đổi BTC - ETH - USDT - PM - WEX Hệ thống hoàn toàn tự động - Nhanh chóng - 24/7 Đóng bảo hiểm $2000 - Giao dịch an toàn - Đảm bảo chất lượng Hãy Giao Dịch Tại Đây : KiSiEx.com CẬP NHẬT TỶ GIÁ : =====> BTC <===== [You Sell] : 122.7t VND [You Buy] : 129.6t VND =====>...
 13. KiSiEx

  Exchange [Buy] PM-22.72 BTC-270.9t ETH-7.01t LTC-2,415k [Sell] BTC-286.1t ETH-7.64t LTC-3,221k - VCB

  KiSiEx.com Mua Bán Trao Đổi BTC - ETH - USDT - PM - WEX Hệ thống hoàn toàn tự động - Nhanh chóng - 24/7 Đóng bảo hiểm $2000 - Giao dịch an toàn - Đảm bảo chất lượng Hãy Giao Dịch Tại Đây : KiSiEx.com CẬP NHẬT TỶ GIÁ : =====> BTC <===== [You Sell] : 119.8t VND [You Buy] : 126.6t VND =====>...
 14. KiSiEx

  Exchange [Buy] PM-22.72 BTC-270.9t ETH-7.01t LTC-2,415k [Sell] BTC-286.1t ETH-7.64t LTC-3,221k - VCB

  KiSiEx.com Mua Bán Trao Đổi BTC - ETH - USDT - PM - WEX Hệ thống hoàn toàn tự động - Nhanh chóng - 24/7 Đóng bảo hiểm $2000 - Giao dịch an toàn - Đảm bảo chất lượng Hãy Giao Dịch Tại Đây : KiSiEx.com CẬP NHẬT TỶ GIÁ : =====> BTC <===== [You Sell] : 122.1t VND [You Buy] : 129.0t VND =====>...
 15. KiSiEx

  Exchange [Buy] PM-22.72 BTC-270.9t ETH-7.01t LTC-2,415k [Sell] BTC-286.1t ETH-7.64t LTC-3,221k - VCB

  KiSiEx.com Mua Bán Trao Đổi BTC - ETH - USDT - PM - WEX Hệ thống hoàn toàn tự động - Nhanh chóng - 24/7 Đóng bảo hiểm $2000 - Giao dịch an toàn - Đảm bảo chất lượng Hãy Giao Dịch Tại Đây : KiSiEx.com CẬP NHẬT TỶ GIÁ : =====> BTC <===== [You Sell] : 123.6t VND [You Buy] : 130.6t VND =====>...
 16. KiSiEx

  Exchange [Buy] PM-22.72 BTC-270.9t ETH-7.01t LTC-2,415k [Sell] BTC-286.1t ETH-7.64t LTC-3,221k - VCB

  KiSiEx.com Mua Bán Trao Đổi BTC - ETH - USDT - PM - WEX Hệ thống hoàn toàn tự động - Nhanh chóng - 24/7 Đóng bảo hiểm $2000 - Giao dịch an toàn - Đảm bảo chất lượng Hãy Giao Dịch Tại Đây : KiSiEx.com CẬP NHẬT TỶ GIÁ : =====> BTC <===== [You Sell] : 124.2t VND [You Buy] : 131.2t VND =====>...
 17. KiSiEx

  Exchange [Buy] PM-22.72 BTC-270.9t ETH-7.01t LTC-2,415k [Sell] BTC-286.1t ETH-7.64t LTC-3,221k - VCB

  KiSiEx.com Mua Bán Trao Đổi BTC - ETH - USDT - PM - WEX Hệ thống hoàn toàn tự động - Nhanh chóng - 24/7 Đóng bảo hiểm $2000 - Giao dịch an toàn - Đảm bảo chất lượng Hãy Giao Dịch Tại Đây : KiSiEx.com CẬP NHẬT TỶ GIÁ : =====> BTC <===== [You Sell] : 125.0t VND [You Buy] : 132.0t VND =====>...
 18. KiSiEx

  Exchange [Buy] PM-22.72 BTC-270.9t ETH-7.01t LTC-2,415k [Sell] BTC-286.1t ETH-7.64t LTC-3,221k - VCB

  KiSiEx.com Mua Bán Trao Đổi BTC - ETH - USDT - PM - WEX Hệ thống hoàn toàn tự động - Nhanh chóng - 24/7 Đóng bảo hiểm $2000 - Giao dịch an toàn - Đảm bảo chất lượng Hãy Giao Dịch Tại Đây : KiSiEx.com CẬP NHẬT TỶ GIÁ : =====> BTC <===== [You Sell] : 127.9t VND [You Buy] : 135.1t VND =====>...
 19. KiSiEx

  Exchange [Buy] PM-22.72 BTC-270.9t ETH-7.01t LTC-2,415k [Sell] BTC-286.1t ETH-7.64t LTC-3,221k - VCB

  KiSiEx.com Mua Bán Trao Đổi BTC - ETH - USDT - PM - WEX Hệ thống hoàn toàn tự động - Nhanh chóng - 24/7 Đóng bảo hiểm $2000 - Giao dịch an toàn - Đảm bảo chất lượng Hãy Giao Dịch Tại Đây : KiSiEx.com CẬP NHẬT TỶ GIÁ : =====> BTC <===== [You Sell] : 126.9t VND [You Buy] : 134.0t VND =====>...
 20. KiSiEx

  Exchange [Buy] PM-22.72 BTC-270.9t ETH-7.01t LTC-2,415k [Sell] BTC-286.1t ETH-7.64t LTC-3,221k - VCB

  KiSiEx.com Mua Bán Trao Đổi BTC - ETH - USDT - PM - WEX Hệ thống hoàn toàn tự động - Nhanh chóng - 24/7 Đóng bảo hiểm $2000 - Giao dịch an toàn - Đảm bảo chất lượng Hãy Giao Dịch Tại Đây : KiSiEx.com CẬP NHẬT TỶ GIÁ : =====> BTC <===== [You Sell] : 121.2t VND [You Buy] : 128.0t VND =====>...
Top