Search results

  1. N

    Request Acc Paypal bị limit 180 ngày chưa up KYC

    Mình có account bị limit 180 ngày, trước đó chưa có up cmt hay sao kê ngân hàng để xác minh KYC. Nên giờ có tiền trong đó sau 180 ngày mà gọi điện lên paypal cứ bắt up cmt rồi sao kê các kiểu, nhưng vẫn bị gửi lên bộ phận nào đó, sau 2 tuần rồi chưa nhận được email phản hồi. Phải làm ntn hả các...
Top