Search results

 1. L0v3Ly

  Buy 3.000$ BTC-E Code - rate 20.8 - VCB

  Như tiêu đề, mình cần mua 3.000$ BTC-E Code, rate 20.800 cho số lượng >1k, dưới 1k rate 20.700, Giao dịch qua VCB. Ai có nhu cầu xin liên hệ yahoo forever2046 hoặc Số đt: 01236976144 Cám ơn đã đọc.
 2. L0v3Ly

  Buy 6.000$ BTC-E Code - rate 20.2 - VCB

  Như tiêu đề, mình cần mua 6000 3000 2500 1500$ BTC-E Code rate 20.200, Giao dịch qua VCB. Chấp nhận giao dịch cả cục hoặc nhỏ lẻ mọi số lượng, rate như nhau. Ai có nhu cầu xin liên hệ chữ ký hoặc Số đt: 01236976144 Cám ơn đã đọc. Chúc mọi người năm mới nhiều may mắn, thành công, tiền...
 3. L0v3Ly

  Buy 5.000$ BTC-E Code - rate 19.8 - VCB

  Như tiêu đề, mình cần mua 5.000$ BTC-E Code rate 19.800, Giao dịch qua VCB. Hiện nay VCB thu phí chuyển tiền nội mạng nên giao dịch >= 100$ mình sẽ chịu phí, còn gd dưới 100$ phí vui lòng chia đôi. Ai có nhu cầu xin liên hệ chữ ký hoặc Số đt: 01236976144 Xin nói thêm là mình không có ý...
 4. L0v3Ly

  Buy 5.000$ BTC-E Code - rate 20.3 - VCB

  Như tiêu đề, mình cần mua 5000$ BTC-E Code rate 20.300, Giao dịch qua VCB. Chấp nhận giao dịch cả cục hoặc nhỏ lẻ mọi số lượng. Hiện nay VCB thu phí chuyển tiền nội mạng nên giao dịch >= 100$ mình sẽ chịu phí, còn gd dưới 100$ phí vui lòng chia đôi. Ai có nhu cầu xin liên hệ chữ ký hoặc...
 5. L0v3Ly

  Buy 3.000$ BTC-E Code - rate 20.3 - VCB

  Như tiêu đề, mình cần mua 3.000$ 2600 2100 900 650 150 0$ BTC-E Code rate 20.300, Giao dịch qua VCB. Chấp nhận giao dịch cả cục hoặc nhỏ lẻ mọi số lượng. Ai có nhu cầu xin liên hệ chữ ký hoặc Số đt: 01236976144 Cám ơn đã đọc Tạm thời đã mua đủ số lượng. Hẹn 2 ngày nữa mình sẽ mua tiếp...
 6. L0v3Ly

  Sell 1600 BTC-E Code - Rate 21.2 - VCB

  Như tiêu đề, mình cần bán 1.600 BTC-E code, rate 21.2 Giao dịch qua VCB. Chấp nhận giao dịch cả cục hoặc nhỏ lẻ. Send VCB trước hoặc trung gian, chỉ send code trước cho người uy tín. Ai có nhu cầu xin liên hệ chữ ký. Cám ơn đã đọc.
 7. L0v3Ly

  Sell 1.600 PM - Rate 20 - bán chịu phí - VCB

  Mod close giùm mình nhé. Thanks
 8. L0v3Ly

  Exchange 7 PM sang 7 PP

  Mình có PM và đang cần ít PP (khoảng 7-10 PP, tùy các bạn muốn bao nhiêu). Rate 1 PP = 1 PM. Ai có nhu cầu xin liên hệ chữ ký. Thông tin đầy đủ ở more info. Cám ơn đã đọc.
 9. L0v3Ly

  Sell 500 PM - rate 21.5 - bán chịu phí - VCB

  Như tít, mình cần bán ̶5̶̶0̶̶0̶̶P̶̶M̶ (còn 260PM) rate 21.5 người bán chịu phí PM, giao dịch qua VCB. Liên hệ chữ ký, thông tin đầy đủ ở More info. Cám ơn đã đọc.
 10. L0v3Ly

  Trên 20 post vẫn không tạo được topic?

  Chào BQT, chào các bạn. Theo quy định của khu vực Small-Exchange thì thành viên từ 20 bài viết trở lên mới được quyền tạo chủ đề mới. Nhưng không hiểu tại sao mình đã có 20 bài vẫn không lập chủ đề được, chỉ riêng trong khu vực Small-Exchange thôi còn các box khác yêu có cầu 20 bài vẫn tạo...
Top