Search results

  1. L

    asiecloud.blogspot.com có scam không?

    Tôi vừa bị asiecloud.blogspot.com lừa thủ đoạn thế này: Khi bạn hỏi mua bất cứ gì họ sẽ nói là vẫn còn hàng. Sau khi nạp tiền xong, họ sẽ lấy lý do và nói là hàng đó hết hoặc không an toàn và yêu cầu bạn mua gói cao hơn. sau khi đòi lại tiền họ sẽ lock bạn. Mọi người chú ý bất cứ giao dịch gì...
Top