Search results

  1. anhtuanna

    Hành trình phạm tội của hacker Trương Quý Pháp

    “Trên thang điểm từ 1 đến 10, mức độ nguy hiểm của nó là 11” - chuyên gia bảo mật Bruce Schneier đã dành những từ ngữ ngắn gọn như vậy để nói về sự nghiêm trọng của lỗ hổng bảo mật nằm trong phần mềm mã nguồn mở Open SSL. Cảnh báo ấy có cơ sở khi một...
Top