Search results

 1. mikado1

  SCAM Nonstopbtc - 4.3% hourly for 24 hours

  I not admin here https://nonstopbtc.com/?ref=ronaldo Site đang chạy và đang trả nhiều hơn 3 ngày, đầy đủ SSL, DDos, Licensed,.... Chỉ duy nhất 1 Plan : 4.3% Hourly For 24 Hours Min dep 10$ Plan: 1 $10.00 - $50.00 DDOS-GUARD. SSL...Accept: PM, Bit...
 2. mikado1

  SCAM odyssey-marine - lãi giờ 4.1% Hourly For 25 Hours

  I not admin here https://odyssey-marine.cc/?ref=ronaldo Site đang chạy và đang trả nhiều hơn 3 ngày, đầy đủ SSL, DDos, Licensed,.... Chỉ duy nhất 1 Plan : 4.1% Hourly For 25 Hours Min dep 10$ Plan: 1 $10.00 - $25.00 DDOS-GUARD. SSL... Accept: PM Tham gia...
 3. mikado1

  SCAM Invest-profs - Lãi 150% sau 1 ngày

  Tôi không phải Admin Site mới ra lò SSL, Check GoldCoders' HYIP Manager License invest-profs.com - Licensed Tham gia : https://invest-profs.com/?ref=apple RB 70% Link no ref: https://invest-profs.com 150% AFTER 1 DAY Plan Spent Amount ($) Profit (%) Plan 1 $5.00 -...
 4. mikado1

  HYIP Moneygrows.biz - 102.5% sau 1 ngày

  Tôi không phải Admin Site mới ra lò: SLL.. đầy đủ Hosting provider Dancom Ltd egistrar ENOM, INC. Updated 2016-12-09 Expire 2020-12-09 NS NS1.DDOS-GUARD.NET NS2.DDOS-GUARD.NET NS3.DDOS-GUARD.NET NS4.DDOS-GUARD.NET NS5.DDOS-GUARD.NET Hy vọng sống lâu. Tham gia tại đây...
 5. mikado1

  SCAM Cybernano - 123% sau 1 ngày

  Tôi không phải admin Site mới ra lò: SSL... Hosting provider OVH Hosting Registrar NAMECHEAP, INC. Updated 2016-12-08 Expire 2017-12-08 NS NS2.GOHOSTINGSSH.COM NS1.GOHOSTINGSSH.COM Hy vọng sống lâu. Tham gia tại đây: https://cybernano.biz/?ref=apple Link no ref : https://cybernano.biz Bằng...
 6. mikado1

  SCAM Stablepower.biz - stablepower.biz

  Tôi không phải là admin Tham gia tại đây: Site đang chạy và đang trả, đầy đủ SSL, DDos, Licensed,.... CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐẦU TƯ 140% After 1 Day. Plan Amount Spent ($) Profit (%) Plan 1 $10.00 - $500.00 103.00 Plan 2 $501.00 - $1000.00 105.00 Plan 3 $1001.00 - $2000.00 107.00 Plan 4 $2001.00 -...
 7. mikado1

  SCAM Coin-update - coin-update.biz

  Tôi không phải admin https://coin-update.biz/?ref=apple '][/URL] Site mới ra lò SSL, license... đầy đủ. Hy vọng sống lâu Min dep 5$ SELECT INVESTMENT PLAN 0.5% Hourly Forever Plan Spent Amount ($) Hourly Profit (%) 0.5% Hourly Plan $10.00 - $5000.00 0.50 Calculate your profit >> 0.6%...
 8. mikado1

  HYIP https://coin-update.biz - Lãi 0.5%/ giờ mãi mãi

  Tôi không phải admin https://coin-update.biz/?ref=apple Site mới ra lò SSL, license... đầy đủ. Hy vọng sống lâu Min dep 5$ SELECT INVESTMENT PLAN 0.5% Hourly Forever Plan Spent Amount ($) Hourly Profit (%) 0.5% Hourly Plan $10.00 - $5000.00 0.50 Calculate your profit >> 0.6% Hourly For...
 9. mikado1

  HYIP https://primebitz.net - lãi 0.1% mãi mãi

  Tôi không phải admin https://primebitz.net/?ref=apple Site thanh toán tốt, hy vọng sống lâu min dep 5$ lãi 110% sau 1 ngày Diamond Plan : After 1 Day 110% - 150% Plan Spent Amount ($) Profit (%) Plan 1 $5.00 - $499.00 110.00 Plan 2 $500.00 - $5000.00 150.00 Up to 0.1% hourly forever Plan...
 10. mikado1

  HYIP https://bitsmining.org - 160% after 1 day

  Tôi không phải admin https://bitsmining.org/?ref=apple Site mới ra lò lãi cao, hy vọng sống lâu 160% After 1 Day Plan Spent Amount ($) Profit (%) Plan 1 $5.00 - $2500.00 130.00 Plan 2 $2501.00 - $5000.00 140.00 Plan 3 $5001.00 - $7500.00 150.00 Plan 4 $7501.00 - $500000.00 160.00 Calculate here...
 11. mikado1

  HYIP https://brason-inv.com - 0.6% của 10 ngày

  Tôi không phải Admin https://brason-inv.com/?ref=apple Site sống 159 ngày chưa lên temp. Lãi thấp,SSL, DDos... đầy đủ. Dự kiến 1 trong những site lịch sử . 0.6% daily for 10 days + return principal Plan Spent Amount ($)Daily Profit (%) Plan 1$10.00 - $1000.000.60
 12. mikado1

  SCAM Payercoin - payercoin.com

  Tôi không phải admin https://payercoin.com/?ref=bobby Stie mới ra lò SSL.. lãi 0.6%/giờ. Hy vọng sống lâu NS NS1.PAYERCOIN.COM NS2.PAYERCOIN.COM NS1.PAYERCOIN.COM NS2.PAYERCOIN.COM
 13. mikado1

  HYIP https://payercoin.com - lãi 0.6% giờ mãi mãi

  Tôi không phải Admin https://payercoin.com/?ref=bobby Site mới ra lò SSL.., 0.6% / giờ mãi mãi NS NS1.PAYERCOIN.COM NS2.PAYERCOIN.COM NS1.PAYERCOIN.COM NS2.PAYERCOIN.COM
 14. mikado1

  HYIP https://goldenbitz.net - lãi 130% của 1 ngày

  Tôi không phải admin https://goldenbitz.net/?ref=apple Plan 130% của 1 ngày Site mới ra lò SSL... , lãi cao hy vọng sống lâu. 130%AFTER 1 DAY MIN 3 USD MAX 100000 USD Ref. Commission - 5% / 1% / 1% Minimum deposit - 3 USD Instant Withdrawals 300%AFTER 5 DAYS MIN 10 USD MAX 500000 USD Ref...
 15. mikado1

  HYIP https://citycoin.biz - lãi 10% của 12 ngày

  Tôi không phải admin https://citycoin.biz/?ref=apple Site SSL đầy đủ 10% Day For 12 Days Plan Spent Amount ($) Daily Profit (%) Plan 1 $5.00 - $200.00 10.00 Calculate your profit >> 9% Day For 15 Days Plan Spent Amount ($) Daily Profit (%) Plan 1 $10.00 - $200.00 9.00 Calculate your profit...
 16. mikado1

  HYIP https://cryptoforever.net - lãi 12% ngày mãi mãi

  Tôi không phải Admin https://cryptoforever.net/?ref=apple Site mới ra lò, đầy đủ SSL, DDos, Licensed,.. lãi khủng 12% Daily Forever Plan Spent Amount ($) Daily Profit (%) Plan 1 $5.00 - $2500.00 12.00 Calculate your profit >> 13% Daily Forever Plan Spent Amount ($) Daily Profit (%) Plan 1...
 17. mikado1

  HYIP https://bitsflash.com - lãi 150% sau 1 ngày

  Tôi không phải admin https://bitsflash.com/?ref=apple Site mới ra lò, đầy đủ SSL, DDos, Licensed,.. lãi khủng, dep min 5$ 150% AFTER 1 DAY Plan Spent Amount ($) Profit (%) Plan 1 $5.00 - $500.00 115.00 Plan 2 $501.00 - $1500.00 118.00 Plan 3 $1501.00 - $2000.00 120.00 Plan 4 $2001.00 - $5000.00...
 18. mikado1

  Forex Paliduimfx.com - 2.5% 1 ngày

  Registrar NameSilo, LLC Created 2015-12-17 Updated 2016-03-06 Expire 2016-12-17 NS NS5.DDOSCURE.COM NS6.DDOSCURE.COM PROTECTED3.DDOSCURE.COM PROTECTED4.DDOSCURE.COM NS5.DDOSCURE.COM NS6.DDOSCURE.COM PROTECTED3.D IP 192.99.174.118 https://paliduimfx.com/?a=mikado1 Daily Plan Spent Amount ($)...
 19. mikado1

  Forex Capitalroi.biz - 130% sau 1 ngày

  SCAM - NOT PAYING Site mới ra lò 130% sau 1 ngày lROI capitalroi.biz Waiting Plans 103 -130% after 1 day, 110-200% after 3 days, 125-370% after 7 days... Discussions MMGDTMMMGP.ru Hosting provider Dancom Ltd, DDoS-Guard.net Registrar NAMECHEAP, INC. Updated 2016-03-06 Expire 2017-03-06 NS...
 20. mikado1

  Forex Velleris.biz - 2.3% for 3 days

  2.3 % Daily for 3 days, principal returns PlanSpent Amount ($)Daily Profit (%)Plan 1$10.00 - $200 Link đăng ký https://velleris.biz/?ref=mikado1 Thanh toán tự động 15.01.16 09:28 Received Payment 0.1 USD from account U10849655 to account U9057036. Batch: 116459896. Memo: API Payment...
Top