Search results

 1. YouAndIVN

  Suggest santienao.com chưa thanh toán sau 18h

  căng vậy hả bác :( nguy hiểm quá
 2. YouAndIVN

  Suggest santienao.com chưa thanh toán sau 18h

  Site vẫn hoạt động bình thường, trong khi các đơn hàng bị lỗi (do site) thì ko xử lý. Anh em từ từ hãy giao dịch với site https://santienao.com/
 3. YouAndIVN

  Exchange [BUY] PM-22.65, ERCT-23.2, USDT-23.2, ETH-4.6t, [SELL] PM-23.3, ERCT-23.7, USDT-23.7, ETH-4.9t_VCB

  https://mmo4me.com/threads/santienao-com-chua-thanh-toan-sau-18h.410537/#post-7137560
 4. YouAndIVN

  Suggest santienao.com chưa thanh toán sau 18h

  thực sự khó chịu với thời gian và cách xử lý vấn đề của site @santienao Hẹn 5 lần 7 lượt cứ delay hoài. Cứ bắt khách đợi mà ko có thời gian cụ thể, kêu xử lý xong site và giao dịch lại bình thường từ sáng rồi, mà các đơn hàng của khách bị delay đến tối vẫn ko giải quyết. Giao dịch công bằng...
 5. YouAndIVN

  Suggest santienao.com chưa thanh toán sau 18h

  gần 48 tiếng rồi mà vẫn chưa xong nữa,hjx
 6. YouAndIVN

  Suggest santienao.com chưa thanh toán sau 18h

  mình sell 1 ít BTC vào 11h hơn đêm qua, và bị delay đến tận giờ chưa thanh toán (báo lỗi rồi sau đó hủy giao dịch). Có chat với support thì họ bảo hệ thống api vcb đang lỗi hẹn từ đêm đến sáng, sáng đến trưa, trưa đến chiều, chiều đến hết hôm nay. Nhưng mình thấy site vẫn hoạt động, vẫn update...
 7. YouAndIVN

  Exchange [BUY] PM-22.65, ERCT-23.2, USDT-23.2, ETH-4.6t, [SELL] PM-23.3, ERCT-23.7, USDT-23.7, ETH-4.9t_VCB

  site bị lỗi, delay thanh toán từ đêm qua đến giờ mà sao thấy admin vẫn cứ up topic liên tục thế nhỉ?
 8. YouAndIVN

  Exchange [BUY] PM-22.65, ERCT-23.2, USDT-23.2, ETH-4.6t, [SELL] PM-23.3, ERCT-23.7, USDT-23.7, ETH-4.9t_VCB

  site bị lỗi từ đêm qua đến giờ, khi nào mới xong vậy admin. Delay paid 18 tiếng rồi :(
Top