Search results

 1. l4m4nh7jen

  Sell Done

  Done
 2. l4m4nh7jen

  Buy 6K USDT Rate 23.2 GDTG. VCB.

  Như tít bác nào có ới em :)
 3. l4m4nh7jen

  Buy 6K USDT Rate đẹp GDTG. VCB. ( Rate cụ thể )

  Như tít bác nào có ới em, GDTG trung gian.
 4. l4m4nh7jen

  Suggest Việt Nam sẽ ra khung luật quản lý các giao dịch tiền mã hóa.

  Đọc báo thấy thông tin như vậy, có bác nào có thông tin mật nào về việc này không ? Mà không biết có bị đánh thuế không nhỉ ? Đánh thuế thì chạy đâu cho khỏi nắng
 5. l4m4nh7jen

  Sell Done

  Tạm ngừng.... Cảm ơn các bác đã ủng hộ ạ :D
 6. l4m4nh7jen

  Sell 5k2 USDT Rate 23.3 VCB GDTG

  Sell 5k2 min sell 500 Giao dịch trung gian phí cưa đôi. mua cả mình chịu phí. Scam khỏi pm mất thời gian của tui :)
 7. l4m4nh7jen

  Sell Sell Tiếp 4k9 USDT. Rate 23.350 VCB GDTG. DONE

  Về thêm 4k9 USDT. Bác nào cần pm Bán min 500. Giao dịch trung gian !
 8. l4m4nh7jen

  Sell 4k7 USDT Rate 23.350 VCB Trung Gian

  Như tít em cần sell 4k7 úsdt. Min 500 Trung gian cuibap phí cưa đôi. Scam khỏi pm đi, mệt với tụi bây lắm.
Top