Search results

  1. A

    Ask Code xác minh Paypal bằng thẻ visa MBbank

    Cho e hỏi cái xác minh thẻ visa của paypal, e yêu cầu gửi mã đã trừ tiền mà nó gửi e cái nội dung như này POSRETAIL-216901476581 -TID-32629479 -MID-020005101 -TRXCODE-null giờ e phải làm thế nao vậy mấy anh chị, e dùng visa của mbbank

Most viewed of week

Most discussed of week

Most viewed of week

Most discussed of week

Back
Top Bottom