Search results

  1. H

    Warning silkroad86 Có thể là scamer

    Nếu bác silkroad86 không phải thì tốt hi vọng có người giả mạo bác còn không thì bác là scamer . Đã giao dịch với yahoo: lionheart_pl số tài khoản : 040023066426 nguyen hoang linh số tiền 1500k mua 77$PP nhưng bác ta send cái acc PP kêu tự chuyển đi , sau khi kiểm tra PP thì phát hiện PP bị...
Top