Search results

 1. Neuyt

  New Dự án IBT - tiềm năng rất lớn, Kiếm mã IBT air đặt cọc kiếm IBT. có lịch trình phát triển và đội ngũ phát triển cập nhật hằng ngày trên telegram.

  # IBT -cơ sở nền tảng cho dự án GameFi 1. Sự ra mắt của nền tảng IBT và phiên bản phát hành trang web: https://ibt.dev 2. Sự ra mắt của staking pool x3.14 đầu tiên trên : https://x314.site?ref=0xe93e56719330852f148f2ad21e67b9517de2f8a7 -Nơi đặt cọc đồng IBT hoặc IBT Air để Staking 3. Tham gia...
 2. Neuyt

  New Kèo ăn chia 500.000.000 token SO từ dự án Somnilife, FOR ALL!

  Đang dùng 1 nick tw ảo để làm air nên thấy bt.
 3. Neuyt

  New Kèo ăn chia 500.000.000 token SO từ dự án Somnilife, FOR ALL!

  ? làm gì phải điền mk. còn link tw của nó đây, link ở đây: https://twitter.com/Somni_life
 4. Neuyt

  New Kèo ăn chia 500.000.000 token SO từ dự án Somnilife, FOR ALL!

  bác chuyển ví metamask qua mạng bsc đi.
 5. Neuyt

  New Kèo ăn chia 500.000.000 token SO từ dự án Somnilife, FOR ALL!

  Hướng dẫn: Link tham gia 👉https://www.somnilife.com/activities/check-in?inviter=0xe93e56719330852F148F2AD21E67b9517DE2F8a7 Kết nối ví Metamask (mạng BSC). Đến mục "Profile" -> kết nối lại wallet -> kết nối twitter & discord. Chọn mục "Avatar" -> chọn hình ảnh -> nhấn save. Chọn mục "Enter 3D...
 6. Neuyt

  New Universal Basic Asset - Dự án có quan hệ đối tác với Binance NFT Khai thác UBA hàng ngày

  (Đăng ký link ref cả 2 sẽ nhận 1412.147682 mining quota) Link: https://uba.finance?id=589998 - Kick vào"Get early access now" Đăng ký bằng tài khoản email (không cần connect ví) Trên màn hình chính kick vào "start" để khai thác UBA hàng ngày Mỗi ngày vào 1 lần để khai thác Chưa rõ khi nào dự án...

Most viewed of week

Most viewed of week

Back
Top Bottom