Search results

  1. H

    Sell Em ra mắt web tăng mắt tiktok giá rẻ

    Em có nguồn mắt tiktok giá rẻ cho anh chị em, quan tâm inbox em để giá đại lý nhé.
  2. H

    Find Person Tìm cao nhân hợp tác làm MMO

    Em làm dev BE cũng 7-8 năm kinh nghiệm rồi, có khả năng dev tools, research, dựng server các kiểu. Vì không có kinh nghiệm trong mảng MMO nên cần tìm cao nhân có nhu cầu xây dựng tools, thực hiện các task tự động... hợp tác để em vừa làm vừa học với ạ :))
Back
Top Bottom