Search results

 1. D

  Buy & Sell [Buy] WMZ - 22.4 ; [Sell] PAYPAL VN - 22.4 _ VCB, TCB

  done chúc bác thớt đông khách
 2. D

  Buy & Sell [Buy] WMZ - 22.4 ; [Sell] PAYPAL VN - 22.4 _ VCB, TCB

  đang giao dịch 500 PP qua fm
 3. D

  Buy & Sell [Buy] WMZ - 22.6 ; [Sell] PAYPAL VN - 22.4 _ VCB, TCB

  done chúc bác thớt đông khách =))
 4. D

  Buy & Sell [Buy] WMZ - 22.6 ; [Sell] PAYPAL VN - 22.4 _ VCB, TCB

  đang giao dịch 1000 PP qua fb, chờ chủ thớt confirm
 5. D

  Sell 10 btc - 109500k - all bank

  done, tiếp tục mua thêm
 6. D

  Sell 10 btc - 109500k - all bank

  mình muốn mua 1 btc của thớt :)
 7. D

  Buy 10000 WMZ - 22.4 - VCB, DAB, TCB, ACB, VTB - SELL chịu fee

  Done chúc thớt đông khách
 8. D

  Buy 10000 WMZ - 22.4 - VCB, DAB, TCB, ACB, VTB - SELL chịu fee

  đang giao dichk 3k với thớt qua skype
 9. D

  Exchange [BUY] PM-23, USDT-23.6, BTC-184tr - All Banks- All Banks

  done chúc thớt đông khách
 10. D

  Exchange [BUY] PM-23, USDT-23.6, BTC-184tr - All Banks- All Banks

  đang giao dịch với thớt 2kz qua skype: kuhip16
 11. D

  Buy 999 WMZ - 22.2 - VCB, VTB

  còn 1k Z k biết thớt còn cần k :)
 12. D

  Buy 10000 WMZ - 21.8 - VCB, DAB, TCB, ACB, VTB - SELL chịu fee

  DONE chúc thớt đông khách
 13. D

  Buy 10000 WMZ - 21.8 - VCB, DAB, TCB, ACB, VTB - SELL chịu fee

  đang giao dịch với thớt qua skype
 14. D

  Buy 10000 WMZ - 21.8 - VCB, DAB, TCB, ACB, VTB - SELL chịu fee

  vừa chat với nick n3wbievn sau đó có nick này add k biết có phải nick của thớt k hay lại là bọn cam quýt vào vodanhvn86 mình vừa add thớt rồi mà nhỉ thớt xem lại giúp mình
 15. D

  Buy 10000 WMZ - 21.8 - VCB, DAB, TCB, ACB, VTB - SELL chịu fee

  vừa chat với nick n3wbievn sau đó có nick này add k biết có phải nick của thớt k hay lại là bọn cam quýt vào vodanhvn86
Back
Top Bottom