Search results

  1. Isaaci

    Tutorial Kinh nghiệm sử dụng Python để crawl dữ liệu từ Twitter

    Trong quá trình nghiên cứu và viết bài, tôi cũng gặp khó khăn khi crawl dữ liệu Twitter do hệ thống chặn bot nghiêm ngặt. Sau nhiều lần bị khóa IP, tôi chuyển sang dùng morelogin và thấy nó giải quyết triệt để vấn đề này. morelogin cho phép mở nhiều tài khoản độc lập để quản lý crawl, đồng thời...
  2. Isaaci

    Tutorial Kinh nghiệm sử dụng Python để crawl dữ liệu từ Twitter

    Tôi là một lập trình viên Python. Gần đây tôi có nhu cầu thu thập dữ liệu từ Twitter để phân tích cho một dự án nghiên cứu. Ban đầu tôi nghĩ việc crawl dữ liệu Twitter sẽ rất khó khăn vì hệ thống chống bot nghiêm ngặt của nền tảng này. Nhưng với kinh nghiệm lập trình Python, tôi đã tìm ra cách...
Back
Top Bottom