Search results

 1. nguyenthibien

  Buy & Sell [BUY] PPVN - 21.8, PO - 22.8 ; [SELL] PAYPAL VN - 22.5 ( invoice, depost ) - ALL BANK

  OD1: https://www.jomashop.com/burberry-4049582.html https://www.jomashop.com/fossil-watch-me1138.html https://www.jomashop.com/fossil-watch-me1138.html 1001.5$ Thursday, February 22, 2018 4:51 PM Đơn hàng này gần 2 tháng rồi, anh ko đặt được thì trả lại tiền cho tôi nhé, làm ăn quá vớ vẩn vô...
 2. nguyenthibien

  Buy [BUY]PP US 22 - All Banks (Thiếu số lượng)

  Mình cần checkout hàng ngày nên cần tìm đối tác có lượng PP US ổn định. Hàng có track mình sẽ thanh toán ( Mới đầu sẽ qua trung gian). Yêu cầu : - Support tốt - Làm chuyên nghiệp. Liên hê mình qua : 0935.979.ba tám ba Mail: [email protected] fb...
 3. nguyenthibien

  Buy Buy Buy 10.000 PAYPAL- rate 22.5 - VCB giao dịch qua trung gian

  Mình cần checkout hàng ngày nên cần tìm đối tác có lượng PP US ổn định. Hàng có track mình sẽ thanh toán ( Mới đầu sẽ qua trung gian). Yêu cầu : - Support tốt - Làm chuyên nghiệp. Liên hê mình qua : 0935.979.ba tám ba Mail: [email protected] fb...
 4. nguyenthibien

  Buy Buy 10.000 PAYPAL- rate 22 - VCB

  Mình cần checkout hàng ngày nên cần tìm đối tác có lượng PP US ổn định. Hàng có track mình sẽ thanh toán ( Mới đầu sẽ qua trung gian). Yêu cầu : - Support tốt - Làm chuyên nghiệp. Liên hê mình qua : 0935.979.ba tám ba Mail: [email protected] fb...
 5. nguyenthibien

  Buy Buy Buy 10.000 PAYPAL- rate 22 - VCB

  Mình cần checkout hàng ngày nên cần tìm đối tác có lượng PP US ổn định. Hàng có track mình sẽ thanh toán ( Mới đầu sẽ qua trung gian). Yêu cầu : - Support tốt - Làm chuyên nghiệp. Liên hê mình qua : 0935.979.ba tám ba Mail: [email protected] fb...
 6. nguyenthibien

  Buy Buy 10.000 PAYPAL- rate 21.5 - VCB

  Mình cần checkout hàng ngày nên cần tìm đối tác có lượng PP US ổn định. Hàng có track mình sẽ thanh toán ( Mới đầu sẽ qua trung gian). Yêu cầu : - Support tốt - Làm chuyên nghiệp. Liên hê mình qua : 0935.979.ba tám ba Mail: [email protected] fb...
 7. nguyenthibien

  Buy (đọc rules)Buy Cần checkout paypal us trên jomashop giá 21.5- VCB - Trung gian nếu cần

  Mình cần checkout hàng ngày nên cần tìm đối tác có lượng PP US ổn định. Hàng có track mình sẽ thanh toán ( Mới đầu sẽ qua trung gian). Yêu cầu : - Support tốt - Làm chuyên nghiệp. Liên hê mình qua : 0935.979.ba tám ba Mail: [email protected] fb...
 8. nguyenthibien

  Buy Buy 10k AMZ US - RATE 21- VCB

  Tiếp tục thu mua. Anh em nào có buzz nhé: Face: https://www.facebook.com/orderhangmynhatgiatot?fref=ts Phone: 0935.979.ba tám ba RATE UPDATED: 21000 Sll rate đẹp hơn Mua số lượng nhiều, giao dịch lần đầu qua trung gian. Thanh toán qua VCB, có hàng inbox e nhé.
 9. nguyenthibien

  Buy Cần checkout paypal us trên jomashop giá 21.5- VCB - Trung gian nếu cần

  Mình cần checkout hàng ngày nên cần tìm đối tác có lượng PP US ổn định. Hàng có track mình sẽ thanh toán ( Mới đầu sẽ qua trung gian). Yêu cầu : - Support tốt - Làm chuyên nghiệp. Liên hê mình qua : 0935.979.ba tám ba Mail: [email protected] fb...
 10. nguyenthibien

  Trade (Sai rules)Cần nhờ checkout paypal us trên jomashop giá 21.5- VCB - Trung gian nếu cần

  Mình cần checkout hàng ngày nên cần tìm đối tác có lượng PP US ổn định. Hàng có track mình sẽ thanh toán ( Mới đầu sẽ qua trung gian). Yêu cầu : - Support tốt - Làm chuyên nghiệp. Liên hê mình qua : 0935.979.ba tám ba Mail: [email protected] fb...
 11. nguyenthibien

  Buy Cần mối checkout paypal us trên Ebay.com, Jomashop, Ashford.com.... giá 21.5 - VCB-Qua Trung gian

  Mình cần checkout hàng ngày nên cần tìm đối tác có lượng PP US ổn định. Hàng có track mình sẽ thanh toán ( Mới đầu sẽ qua trung gian). Yêu cầu : - Support tốt - Làm chuyên nghiệp. Liên hê mình qua : 0935.979.ba tám ba Mail: [email protected] fb...
 12. nguyenthibien

  Buy Cần checkout paypal us trên Ebay.com, Jomashop, Ashford.com.... giá 21.5 - VCB-Qua Trung gian

  Mình cần checkout hàng ngày nên cần tìm đối tác có lượng PP US ổn định. Hàng có track mình sẽ thanh toán ( Mới đầu sẽ qua trung gian). Yêu cầu : - Support tốt - Làm chuyên nghiệp. Liên hê mình qua : 0935.979.ba tám ba Mail: [email protected] fb...
 13. nguyenthibien

  Buy s rulesCần checkout paypal us trên Ebay.com, Jomashop, Ashford.com.... giá 21.5 - VCB-Qua Trung gian

  Mình cần checkout hàng ngày nên cần tìm đối tác có lượng PP US ổn định. Hàng có track mình sẽ thanh toán ( Mới đầu sẽ qua trung gian). Yêu cầu : - Support tốt - Làm chuyên nghiệp. Liên hê mình qua : 0935.979.ba tám ba Mail: [email protected] fb...
 14. nguyenthibien

  Buy Cần checkout paypal us trên Ebay.com giá 21.5 - VCB-Qua Trung gian

  Mình cần checkout hàng ngày nên cần tìm đối tác có lượng PP US ổn định. Hàng có track mình sẽ thanh toán ( Mới đầu sẽ qua trung gian). Yêu cầu : - Support tốt - Làm chuyên nghiệp. Liên hê mình qua : 0935.979.ba tám ba Mail: [email protected] fb...
 15. nguyenthibien

  Buy Cần checkout paypal us trên jomashop, ashford giá 21.5 - VCB-Qua Trung gian

  Mình cần checkout hàng ngày nên cần tìm đối tác có lượng PP US ổn định. Hàng có track mình sẽ thanh toán ( Mới đầu sẽ qua trung gian). Yêu cầu : - Support tốt - Làm chuyên nghiệp. Liên hê mình qua : 0935.979.ba tám ba Mail: [email protected] fb...
 16. nguyenthibien

  Buy Cần checkout paypal us trên jomashop, ashford giá 21.5 - VCB-Qua Trung gian

  Mình cần checkout hàng ngày nên cần tìm đối tác có lượng PP US ổn định. Hàng có track mình sẽ thanh toán ( Mới đầu sẽ qua trung gian). Yêu cầu : - Support tốt - Làm chuyên nghiệp. Liên hê mình qua : 0935.979.ba tám ba Mail: [email protected] fb...
 17. nguyenthibien

  Buy Cần checkout paypal us trên jomashop, ashford giá 21.5 - VCB-Qua Trung gian

  Mình cần checkout hàng ngày nên cần tìm đối tác có lượng PP US ổn định. Hàng có track mình sẽ thanh toán ( Mới đầu sẽ qua trung gian). Yêu cầu : - Support tốt - Làm chuyên nghiệp. Liên hê mình qua : 0935.979.ba tám ba Mail: [email protected] fb...
 18. nguyenthibien

  Buy Cần checkout paypal us trên Ebay.com giá 21.5 - VCB-Qua Trung gian

  Mình cần checkout hàng ngày nên cần tìm đối tác có lượng PP US ổn định. Hàng có track mình sẽ thanh toán ( Mới đầu sẽ qua trung gian). Yêu cầu : - Support tốt - Làm chuyên nghiệp. Liên hê mình qua : 0935.979.ba tám ba Mail: [email protected] fb...
Back
Top Bottom