Search results

 1. H

  Sell 99$ amz rate 20 VCB

  nhờ bác @cuipap1984 trung gian giúp (đang chat ở group skype). Skype e là hungtn87 và bạn bán songopp
 2. H

  Sell 99$ amz rate 20 VCB

  nhờ bạn checkout số lượng 5 * $15.44. Skype: hungtn87 Bạn confirm giúp
 3. H

  Sell 9999 Paypal VN Verified - 22.1 - VCB, Tech

  Facebook Tran Ngoc Hung
 4. H

  Sell 9999 Paypal VN Verified - 22.1 - VCB, Tech

  GD 1K. Fb hungtn87
 5. H

  Exchange [BUY]SKR/NET-23.5,USDT-24,PM-22.5[SELL]SKR/NET-24.5,USDT-25,PM-23,WMZ-22,PAYPAL-24 Banks

  Mua 1K Paypal. Đang liên hệ qua sdt từ *5579. Nhờ chủ top confirm
 6. H

  Sell SELL 5000 CHECKOUT AMAZON RATE 20.5 - VIETCOMBANK, TECHCOMBANK

  Có đơn cần bạn checkout mà ping skype không thấy trả lời
 7. H

  Sell ELL 5000 CHECKOUT AMAZON DROP-SHIP RATE 18 - VIETCOMBANK, TECHCOMBANK

  Liên hệ với bác qua skype nhưng k thấy bác trả lời
 8. H

  Buy Cần checkout 1 món hàng trên Amazon US - $552.65 ( Sai rules, cảnh cáo 3point)

  Như title, ban nào checkout được thì thông tin giúp mình nhé
 9. H

  Buy Cần checkout 1 món hàng trên Amazon US - $300

  Như title, có bạn checkout dc Amazon đơn $300 thì báo mình nhé. Liên hệ qua FB dưới avatar của mình. GD trung gian. Thanks
 10. H

  Exchange [BUY] Paypal Pay invoice, check out all site, send goods, cho thuê PP nhận thanh toán - 23.29 - ALL BANKS

  Nhờ bạn xác nhận GD checkout Amz $299.99. FB https://www.facebook.com/hungtran87 của mình GD với bạn qua FB https://www.facebook.com/exxpps
 11. H

  Exchange [Buy ]USDT 22.8 , checkout AMZ US 20.3 Ebay 21, AMZ JP 20,UK 25.9,DE 25.5- all bank

  Giao dịch 149 bảng amazon UK rate 25. Skype mình hungtn87. CK vào tk Nguyen Van Thanh đuôi 1019. Nhờ chủ topic confirm giúp
 12. H

  Buy Cần checkout món hàng trên Amazon UK - £150 (Sai rules)

  Như title, bạn nào checkout AMZ UK thì báo giúp mình rate nhé
 13. H

  Sell SELL 5000 CHECKOUT AMAZON RATE 20.8 - VIETCOMBANK, TECHCOMBANK

  GD checkout 84.99 + 99.99. Skype hungtn87 Bác chủ topic confirm nhé
 14. H

  Sell SELL 5000 CHECKOUT AMAZON RATE 20.8 - VIETCOMBANK, TECHCOMBANK

  GD checkout 214.95. Skype hungtn87 Bác chủ topic confirm nhé
 15. H

  Exchange [Buy ]USDT 22.8 , checkout AMZ US 20.3 Ebay 21, AMZ JP 20,UK 25.9,DE 25.5- all bank

  Đang GD chủ topic £306.67 AMZ UK rate 26.5k. Fb trần ngọc hưng. Bạn confirm giúp và cho xin luôn số tk
 16. H

  Sell $1000 AMZ UK - rate 21.5 - VCB

  Đang không hiểu là AMZ UK hay US. AMZ UK sao lại thanh toán = USD nhỉ :O
 17. H

  Sell SELL 5000 CHECKOUT AMAZON US RATE 20 - VIETCOMBANK, TECHCOMBANK

  Đã chuyển khoản thành công
 18. H

  Sell SELL 5000 CHECKOUT AMAZON US RATE 20 - VIETCOMBANK, TECHCOMBANK

  Đang GD qua skype hungtn87 Đơn $195.9, rate 20, ck VCB: 0821000035726 NGUYỄN ANH TUẤN. Nhờ chủ topic confirm
 19. H

  Sell Nhận checkout 2000$ amazon rate 20 (VCB)

  Checkout $138 AMZ rate 20, chuyển khoản cho 0531002288694 - Nguyễn Ngọc Minh. Chủ topic xác nhận giúp
Back
Top Bottom