Search results

  1. seven7777

    Discuss Cậu zzsavezz vào topic nha

    Đã chuyển khoản 330K để mua 15$ Pokerstart nhưng lâu quá chưa thấy cậu gửi $ vào tk mình nên tạo topic này nha. Mọi người khoan hãy gd với cậu này (có thể cậu ấy bận). Mình vừa comment vào topic bán 700$ của cậu ấy và topic bị ai xóa r @@!. Ngày mai nếu chưa thấy gì mình post qua bên mục scam...
  2. seven7777

    [ MOZO ] - [ Seven7777 ] - [ CT1 + CT2 ]

    https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=1237048 https://t.me/maivietan https://www.facebook.com/maivietan92 https://medium.com/@vitan_22388 https://twitter.com/vangelagardner2 https://mmo4me.com/members/seven7777.93281/
Top