Search results

 1. M

  SCAM Miningcity - miningcity.com

  inbox mình nhé. đang quan tâm gói 500$ ạ.
 2. M

  Buy Mình cần con Rồng - trả qua momo

  mình cũng cần rồng + heo nữa :)
 3. M

  Sell Nhận checkout walmart sll rate 17.2 VCB only

  ok. đã giao dịch xong. Chờ hàng delivery
 4. M

  Sell Nhận checkout walmart sll rate 17.2 VCB only

  giao dịch 1.512.000 với bác. xác nhận chuyển tiền nhé.
 5. M

  Sell Nhận checkout walmart sll rate 17.8 VCB only

  đã pm skype giao dịch đơn hàng làm quen.
 6. M

  Sell 5000 PO Payoneer - rate 22.4 - VCB VTB BTC-E

  mua 400$ PO nhe'. xác nhận topic, xong pm mình giao dịch.
 7. M

  Sell 5000 PO Payoneer - rate 22.4 - VCB VTB BTC-E

  mua tiếp 400$ nhé. xác nhận cái tôi chuyển tiền.
 8. M

  Sell 5000 PO Payoneer - rate 22.4 - VCB VTB BTC-E

  giao dịch 200$ nhé. confirm cái bạn.
 9. M

  Sell 5000 PO Payoneer - rate 22.4 - VCB VTB BTC-E

  ủa, thớt còn hàng ko? pm skype ko thấy reply mà toàn scammers add skype.
 10. M

  Sell 5000 PO Payoneer - rate 22.4 - VCB VTB BTC-E

  mua PO nhé. đã pm skype.
 11. M

  Sell $2000 Amazon rate 20 - VCB

  Vừa pm skype. Sang mai pm bac checkout dum
 12. M

  Sell 5000 Ebay Gift Card Rate 14 - VCB

  Da pm skype roi.
 13. M

  Sell 300 Gift Amazon - Rate 21 - VCB

  đã pm skype, chờ giao dịch.
 14. M

  Buy & Sell [ Sell ]EGIFT STARBUCKS - 8, KOHLS CASH - 8, TICKETMASTER - 8 - VCB,DAB

  pm skype thấy online toàn ko thấy trả lời. Hẹn giờ giao dịch trung gian thì im re. nản.
Back
Top Bottom