Search results

 1. silkroad86

  XIN RÚT TIỀN BẢO HIỂM 03/02/2020

  Xin rút toàn bộ bảo hiểm 1500$ Lý do ít hoạt động Tài khoản nhận lại bảo hiểm : U8160850 (cuipap1984) - Bác @cuipap1984 (nhận giúp e nhé) Thanks @Shin
 2. silkroad86

  Buy Cần check out amazon các món 99$ 70$ 150$

  Mình cần check out amazon các món 99$ 70$ 150$. BH deli Ae nào làm đc PM báo rate nhé. Thanks
 3. silkroad86

  Silkroad86 - Rút bảo hiểm ngày 12/07/2019

  Mình xin rút toàn bộ bảo hiểm 1000$ do ít hoạt động Tài khoản nhận lại bảo hiểm : U8160850 (cuipap1984) Xin cảm ơn admin!
 4. silkroad86

  Buy Cần check out Ashford, Joma, Certified, Ebay rate 21 số lượng lớn

  Như tiêu đề,mình cần check out Joma, Certifiedwatchstore, Ebay Rate 21 Bạn nào làm đc liên hệ mình nhé Mình cần số lượng lớn khoảng 4 - 5K 1 ngày. Làm order lẻ cũng đc. Yêu cầu của mình là fw mail đầy đủ, làm có trách nhiệm. Có track pay, hoặc giao dịch qua trung gian( tùy bạn :D ) Ngoài ra...
 5. silkroad86

  Buy & Sell [Buy] 1.000.000 AMZ JP - 190, 10.000 Payoneer - 22.4, Paypal VN - 22 - Vcb, trung gian

  Như tiêu đề mình cần mua số lượng lớn Amz US: rate 21 ( Đã mua đủ) 1.000.000 Amz JP: rate 190 10.000 Payoneer: rate 22.4 10.000 Paypal VN: rate 22 100.000 Paypal check out: rate 21 ( chủ yếu check out các site như Joma, ebay, ashford, gemnation...) Hi vọng hợp tác lâu dài với các bạn :D...
 6. silkroad86

  Buy & Sell [Buy] 1.000.000 AMZ JP - 190, 10.000 Payoneer - 22.4, Paypal VN - 22 - Vcb, trung gian

  Như tiêu đề mình cần mua số lượng lớn Amz US: rate 21 ( Đã mua đủ) 1.000.000 Amz JP: rate 190 10.000 Payoneer: rate 22.4 10.000 Paypal VN: rate 22 100.000 Paypal check out: rate 21 ( chủ yếu check out các site như Joma, ebay, ashford, gemnation...) Hi vọng hợp tác lâu dài với các bạn :D...
 7. silkroad86

  Buy & Sell [Buy] 1.000.000 AMZ JP - 195, 10.000 Payoneer - 22.2, Paypal VN - 21.6 - Vcb, trung gian

  Như tiêu đề mình cần mua số lượng lớn Amz US: rate 21 ( Đã mua đủ) 1.000.000 Amz JP: rate 195 10.000 Payoneer: rate 22.2 5000 Paypal VN: rate 21.6 100.000 Paypal check out: rate 21 ( chủ yếu check out các site như Joma, ebay, ashford, gemnation...) Hi vọng hợp tác lâu dài với các bạn :D...
 8. silkroad86

  Buy & Sell [Buy] 1.000.000 AMZ JP - 195, 10.000 Payoneer - 22.2, Paypal VN - 21.6 - Vcb, trung gian

  Như tiêu đề mình cần mua số lượng lớn Amz US: rate 21 ( Đã mua đủ) 1.000.000 Amz JP: rate 195 10.000 Payoneer: rate 22.2 5000 Paypal VN: rate 21.6 100.000 Paypal check out: rate 21 ( chủ yếu check out các site như Joma, ebay, ashford, gemnation...) Hi vọng hợp tác lâu dài với các bạn :D...
 9. silkroad86

  Buy [Buy] 1.000.000 AMZ JP - 195, 10.000 Payoneer - 22.2, [Buy] Paypal check out - 21 - Vcb, trung gian

  Như tiêu đề mình cần mua số lượng lớn Amz US: rate 21 ( Đã mua đủ) 1.000.000 Amz JP: rate 195 10.000 Payoneer: rate 22.2 100.000 Paypal check out: rate 21 ( chủ yếu check out các site như Joma, ebay, ashford, gemnation...) Hi vọng hợp tác lâu dài với các bạn :D Liên hệ: ( confirm topic...
 10. silkroad86

  Buy 2000 PO - Rate 22.25 - Vcb hoặc Trung gian, GD trực tiếp tại HN

  Như title mình cần 2k PO. Anh em nào có pm mình nhé. Liên hệ qua thông tin phía dưới avatar. Thank anh em.
 11. silkroad86

  Buy Cần check out Joma, Certified, Ebay rate 21 số lượng lớn

  * Như tiêu đề,mình cần check out Joma, Certifiedwatchstore, Ebay Rate 21 Bạn nào làm đc liên hệ mình nhé Mình cần số lượng lớn khoảng 4 - 5K 1 ngày. Làm order lẻ cũng đc. Yêu cầu của mình là fw mail đầy đủ, làm có trách nhiệm. Có track pay, hoặc giao dịch qua trung gian( tùy bạn :D ) Ngoài...
 12. silkroad86

  Buy Cần check out Ashford, Joma, Certified, Ebay rate 21 số lượng lớn

  * Như tiêu đề,mình cần check out Joma, Certifiedwatchstore, Ebay Rate 21 Bạn nào làm đc liên hệ mình nhé Mình cần số lượng lớn khoảng 4 - 5K 1 ngày. Làm order lẻ cũng đc. Yêu cầu của mình là fw mail đầy đủ, làm có trách nhiệm. Có track pay, hoặc giao dịch qua trung gian( tùy bạn :D ) Ngoài...
 13. silkroad86

  Buy AMZ US - 21, JAPAN - 185, Payoneer - 22.2, Paypal check out - 21 - Vcb, trung gian

  Như tiêu đề mình cần mua: AMZ US: rate 21 ( số lượng 3000 - 5000 AMZ/ngày) AMZ JAPAN: rate 185 ( số lượng ko hạn chế) Payoneer: 22.2 Paypal Check out: rate 21 Mình cần số lượng lớn khoảng 2-3K 1 ngày. Làm order lẻ hoặc lớn đều đc. Có track pay hoặc giao dịch qua trung gian( tùy bạn :D )...
 14. silkroad86

  Buy Cần check out Joma, Certified, Ebay rate 21 số lượng lớn

  * Như tiêu đề,mình cần check out Joma, Certifiedwatchstore, Ebay Rate 21 Bạn nào làm đc liên hệ mình nhé Mình cần số lượng lớn khoảng 4 - 5K 1 ngày. Làm order lẻ cũng đc. Yêu cầu của mình là fw mail đầy đủ, làm có trách nhiệm. Có track pay, hoặc giao dịch qua trung gian( tùy bạn :D ) Ngoài...
 15. silkroad86

  Buy Cần nhận 200$ PO từ net

  Như tiêu đề, ae nào làm đc pm mình nhé
 16. silkroad86

  Buy Cần check out Joma, Certified, Ebay rate 21 số lượng lớn

  * Như tiêu đề,mình cần check out Joma, Certifiedwatchstore, Ebay Rate 21 Bạn nào làm đc liên hệ mình nhé Mình cần số lượng lớn khoảng 4 - 5K 1 ngày. Làm order lẻ cũng đc. Yêu cầu của mình là fw mail đầy đủ, làm có trách nhiệm. Có track pay, hoặc giao dịch qua trung gian( tùy bạn :D ) Ngoài...
 17. silkroad86

  Buy Cần check out Joma, Certified, Ebay rate 21 số lượng lớn

  * Như tiêu đề,mình cần check out Joma, Certifiedwatchstore, Ebay Rate 21 Bạn nào làm đc liên hệ mình nhé Mình cần số lượng lớn khoảng 4 - 5K 1 ngày. Làm order lẻ cũng đc. Yêu cầu của mình là fw mail đầy đủ, làm có trách nhiệm. Có track pay, hoặc giao dịch qua trung gian( tùy bạn :D ) Ngoài...
 18. silkroad86

  Buy AMZ US - 21, JAPAN - 185, Payoneer - 21.8, Paypal check out - 21 - Vcb, trung gian

  Như tiêu đề mình cần mua: AMZ US: rate 21 ( số lượng 3000 - 5000 AMZ/ngày) AMZ JAPAN: rate 185 ( số lượng ko hạn chế) Payoneer: 21.8 Paypal Check out: rate 21 Mình cần số lượng lớn khoảng 2-3K 1 ngày. Làm order lẻ hoặc lớn đều đc. Có track pay hoặc giao dịch qua trung gian( tùy bạn :D )...
 19. silkroad86

  Buy AMZ US - 21, JAPAN - 185, Payoneer - 21.8, Paypal check out - 21 - Vcb, trung gian

  Như tiêu đề mình cần mua: AMZ US: rate 21 ( số lượng 3000 - 5000 AMZ/ngày) AMZ JAPAN: rate 185 ( số lượng ko hạn chế) Payoneer: 21.8 Paypal Check out: rate 21 Mình cần số lượng lớn khoảng 2-3K 1 ngày. Làm order lẻ hoặc lớn đều đc. Có track pay hoặc giao dịch qua trung gian( tùy bạn :D )...
 20. silkroad86

  Buy AMZ US - 21, JAPAN - 185, Payoneer - 21.8, Paypal check out - 21 - Vcb, trung gian

  Như tiêu đề mình cần mua: AMZ US: rate 21 ( số lượng 3000 - 5000 AMZ/ngày) AMZ JAPAN: rate 185 ( số lượng ko hạn chế) Payoneer: 21.8 Paypal Check out: rate 21 Mình cần số lượng lớn khoảng 2-3K 1 ngày. Làm order lẻ hoặc lớn đều đc. Có track pay hoặc giao dịch qua trung gian( tùy bạn :D )...
Top