Search results

  1. p3vip

    Find Person Mình cần tuyển người spam imess công việc ổn định lâu dài, cần người làm có tâm.

    Mình cần người có sử dụng điện thoại iPhone, công việc hàng ngày gửi spam imess theo nội dung và data bên mình gửi. Mức giá tốt từ 300đ / 1 tin nhắn trở lên. Mức này khá tốt. Yêu cầu bên mình. cần bạn thao tác nhanh và biết sử dụng thao tác iphone tốt. Mình cần tuyển trên 20 bạn đang thật sự cần...
Back
Top Bottom