Search results

  1. workspaxce

    Buy Tôi muốn một thẻ quà tặng Visa hoặc Mastercard phát hành tại Hoa Kỳ.

    Mình muốn một thẻ quà tặng Visa hoặc Mastercard phát hành tại Hoa Kỳ. Thẻ này sẽ được dùng để thanh toán cho tài khoản OpenAI của mình với giới hạn tối đa là $50. Nếu bạn có thẻ như vậy, xin vui lòng cho mình biết. Thông tin địa chỉ trên thẻ nên là Hoa Kỳ và mình cần có thể sử dụng tên thật của...
Back
Top Bottom