Search results

  1. R

    Kiếm tiền với game Nine Chronicles ???

    bởi vậy lúc còn early access vô cày craft đồ để dành bán , chứ tới game ra mắt toàn đại gia vào nạp tiền mua đồ, sao cày lại
  2. R

    Kiếm tiền với game Nine Chronicles ???

    lên discord vào off-topic post Twitter của bạn vào để mau lên follow nhé bạn. Phải cáo Invite key mới được nhận ID, các bạn chưa có thì sài invite của mình nhé, 3h mới phát ID số lượng có hạn 1 lần nên ráng canh nhé mina! http://onboarding.nine-chronicles.com/?ref=9a32fb881fe44f0696a930302f7a2537
Back
Top Bottom