Search results

 1. calemkem

  Exchange Done

  Done
 2. calemkem

  Sell SELL 2.000 AMAZON PRIME CHECKOUT rate-20.5 - VCB.

  Nhận checkout ở Amazon, Ebay (uy tiên mặt hàng đồng hồ). Mua vào USDT Nếu bạn chưa có một địa chỉ để nhận hàng tôi có, 7.5$ /Kg or 3.5$ /LBS Nếu bạn có một địa chỉ ỡ Mỹ, tôi sẽ ship đến địa chỉ của bạn ---------- Ebay Checkout Tỉ giá: 21.2k/ 1$ ---------- Amazon Prime Checkout. Tỉ giá: 20.5/...
 3. calemkem

  Sell Checkout Ebay - 21.2, AMAZON PRIME - 20.5, VCB.(cảnh cáo 3point, hãy đọc kỹ rules)

  Nhận checkout ở Amazon, Ebay. Mua vào USDT Nếu bạn chưa có một địa chỉ để nhận hàng tôi có, 7.5$ /Kg or 3.5$ /LBS Nếu bạn có một địa chỉ ỡ Mỹ, tôi sẽ ship đến địa chỉ của bạn ---------- Ebay Checkout Tỉ giá: 21.2k/ 1$ ---------- Amazon Prime Checkout. Tỉ giá: 20.5/ 1$ ---------- Mua vao...
 4. calemkem

  Buy Done

  Mua như title. A liên hệ dưới chữ ký. Thank you.
 5. calemkem

  Buy DONER

  Gọi fone 0908 289 không không không or skype dưới profiles nha ae.
 6. calemkem

  Buy Done

  Đã xong.
 7. calemkem

  Sell Done

  Done
 8. calemkem

  Buy & Sell [SELL]2.000 AMZ checkout rate 20.8 [BUY] 6k USDT rate 22.92 - VCB only

  Nhận checkout ở Amazon, Ebay (Chưa Cập nhật). Mua vào WEX, USDT, BTC, Token MCT Nếu bạn chưa có một địa chỉ để nhận hàng tôi có, 7.3$ /Kg or 3.5$ /LBS Nếu bạn có một địa chỉ ỡ Mỹ, tôi sẽ ship đến địa chỉ của bạn ---------- Amazon Prime Checkout. Tỉ giá: 21/ 1$ ---------- ---------- MCT...
 9. calemkem

  Buy 1.000 MCT rate 750k, ALL BANK

  ---------- MCT (Master contract token) Tỉ giá: 1000 MCT / 600.000vnđ ---------- Mua vao WEX, USDT và mua BTC như tiêu đề. ----- Liên lạc skype dưới profile nhé or confirm phone 0908 289 không không không.
 10. calemkem

  Buy & Sell [SELL]2.000 AMZ checkout rate 21k [BUY] 3000 USDT rate 23.2 - VCB only

  Nhận checkout ở Amazon, Ebay (Chưa Cập nhật). Mua vào WEX, USDT, BTC, Token MCT Nếu bạn chưa có một địa chỉ để nhận hàng tôi có, 7.3$ /Kg or 3.5$ /LBS Nếu bạn có một địa chỉ ỡ Mỹ, tôi sẽ ship đến địa chỉ của bạn ---------- Amazon Prime Checkout. Tỉ giá: 21/ 1$ ---------- ---------- MCT...
 11. calemkem

  Buy Done!

  done
 12. calemkem

  Sell đone

  Ai cần liên lạc skype bên dưới avatar. Thanks
 13. calemkem

  Sell Done!

  Lấy hết mình chịu phí 15$, Lấy ít dưới 2000 bên mua chịu phí. AE ai cần liên lạc skype bên duới avatar Thanks.
 14. calemkem

  Sell 5k WEX, 5k USDT rate 24.9, VCB ( đọc lại rules)

  Mua USDT fee /2 AE cần liên lạc skype bên dưới avatar. Thanks.
 15. calemkem

  Sell Done

  Chia đôi fee gửi USDT nha. Liên lạc skype dưới avatar. Thanks.
 16. calemkem

  Sell Done!

  Ai cần liên lạc skype bên dưới avatar. Thanks
 17. calemkem

  Sell 1200 USDT rate 23.7 (Thiếu bank giao dịch)

  Anh em mua liên lạc bên dưới avatar. Thanks.
 18. calemkem

  Sell Done!

  Xong
 19. calemkem

  Sell Done!

  Done!
 20. calemkem

  Buy 2k WEX rate 23 VCB

  Cần mua như tiêu đề. liên lạc skype: sky.703
Top