Search results

 1. B

  Buy Buy 15k USDT 26.5 VCB

  sell bạn 3k 27 12sRSjrwPB3RbaSZDJDW1pFkfty49fXZG8
 2. B

  Buy Buy 10000 USDT 24.8 VCB

  đang mua của bạn 5k bittrex 0071000590087 Ho Hoai nam
 3. B

  Buy Buy 10000 USDT 24.8 VCB

  còn hàng ko bạn
 4. B

  Sell 5k USDT rate 26.5 VCB

  tối còn hàng, pm mình xúc hết nha
 5. B

  Buy 8k USDT - 24.5 - VCB

  hủy giao dịch. chờ refund
 6. B

  Buy 8k USDT - 24.5 - VCB

  đang mua của bạn sky jester
 7. B

  Sell 50k USDT - 24 - Allbank

  đang mua của bạn 4k 079x07 Hộ Kinh Doanh Chính Nhiên VCB Vĩnh Long Qua đó 4k 24 b
 8. B

  Sell 10.000 USDT rate 249, gd VCB

  đang mua của bạn
 9. B

  Sell Done

  mua của bạn 079xxx46307 Hộ xxx Long 3k1 23.8 Qua đó b nhé
 10. B

  Sell DONE

  mua của ban 5k [12:29:24 PM] canvinh93: cần cf topic hem ? [12:29:32 PM] Jester: cho mình link
 11. B

  Sell DONE

  đang mua của bạn 3k5
 12. B

  Buy Buy 10000 WEX 24.8 VCB

  đang mua 3k của bạn ad.jester
 13. B

  Sell 1BIT - 390tr , all bank

  mua 0.5 sell ko bạn ?
 14. B

  Sell Sold

  xác nhận dùm mình [4:20:05 PM] canvinh93: Memo ghi jester dum minh [4:20:10 PM] canvinh93: C check name bank nhe [4:20:22 PM] Jester: bạn chuyển từ bittrex hay polo vậy [4:20:22 PM] canvinh93: Bittrex [4:20:31 PM] canvinh93: Ah quen
 15. B

  Sell Sold

  đã pm skype. jester
 16. B

  Sell 2000 USDT rate 241, GD VCB

  đang giao dịch 1k với thớt skype ad.jester
 17. B

  Sell 2000 USDT rate 241, GD VCB

  đã pm skype
 18. B

  Buy & Sell [BUY] USDT 25.2 WEX 25.2 VCB

  Đang mua 4200 USDT Fb : Ad.Jester Xác nhận dùm mình VCB: 0341007047314 Pham Van Long ok mình đang log vcb Phạm Long c comment fb gì z NT trên thớt đó bạn Phạm Long c viết link fb ra nhé https://www.facebook.com/Ad.Jester

Most discussed of week

Most discussed of week

Back