Search results

 1. D

  Warning Nhờ cacd bác tư vấn giúp về copy trong giả lập

  Em chạy khoảng 20 tab. Em copy file tài khoản vào từng tab riêng, dùng thao tác động bộ để 1 lần điều khiển 20tab copy tài khoản vào game nhưng nó luôn chỉ dán 1 tài khoản do nó vẫn đang sử dụng chung clipboard của PC. Có cách nào để có riêng clipboard cho từng giả lập ko ạ. Xin các bác cao nhân...
 2. D

  Find Person Nhờ các bác tư vấn tạo tool

  Em chạy trên nhiều tab bluestask ý bác
 3. D

  Find Person Nhờ các bác tư vấn tạo tool

  Em quên mất là dùng chạy nhiều tab giả lập, mỗi tab là một tài khoản
 4. D

  Find Person Nhờ các bác tư vấn tạo tool

  - Tạo 1 file text chứa danh sách các tài khoản muốn đăng nhập. - Viết 1 chương trình Python, sử dụng thư viện pyautogui - Định kì 20 phút thì đọc dữ liệu tài khoản từ file text, giả lập các thao tác click chuột và bàn phím để đổi tài khoản Tạo 1 tool với kỹ thuật như trên để chạy nhiều tab...
Back